ALCSÚTDOBOZ településfejlesztési koncepció és új településrendezési eszközök készítéséről, valamint a településrendezési eszközök környezeti értékelésének tartalmáról szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 36.§ a) pontja szerinti, és a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 7.§. szerinti előzetes tájékoztatás

elozetes_ismerteto_lakossagi