Általános Közzétételi Lista

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

AAdat megnevezéseB) Adat
1. Hivatalos név (teljes név)Alcsútdoboz Település Önkormányzat
2. Székhely8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)06-22-594-070
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
6. Központi elektronikus levélcíminfo@alcsutdoboz.hu
7. A honlap URL-jehttps://alcsutdoboz.hu/
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5. 06-22-594-036

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve
10. Az ügyfélfogadás rendjehttps://or.njt.hu/eli/v01/727035/r/2018/6

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

A)Adat megnevezéseB)Adat
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)Polgármester: Tóth Erika
Alpolgármester: Jére Csaba
Polgármesteri titkárság: Harangozó Lászlóné
Jegyző: Dr. Sisa András
Aljegyző: Dr. Fehér Diánahttps://felcsut.hu/kapcsolat


(Szervezeti ábra)

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)https://alcsutdoboz.hu/
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)https://alcsutdoboz.hu/onkormanyzat/

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

AAdat megnevezéseB) Adat
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)1. Háromhárs Óvoda 8087 Alcsútdoboz, Béke utca 17. Óvoda tel.: 06-22-353-193
e-mail cím: haromharsovi@gmail.com 2. Alcsútdoboz Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 105. Tel.: 06-22-594-070 email: alcsutdoboz@vmk.hu
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je1. Háromhárs Óvoda https://haromharsovoda.hu/
2. Alcsútdoboz Könyvtári, Információs és Közösségi Hely alcsutdoboz@vmk.hu

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

1. Háromhárs Óvoda Óvoda tel.: 06-22-353-193
e-mail cím: haromharsovi@gmail.com Nyitva tartás: minden nap 6.30-17.30 óráig
. Alcsútdoboz Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 105. Tel.: 06-22-594-070 email: alcsutdoboz@vmk.hu

Nyitva tartás: hétfő:   12:30-14:00 óráig       16.00-17:30 óráig csütörtök: 12:30-14:00 óráig       16.00-17:30 óráig


1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A)Adat megnevezéseB) Adat
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkeziknincs
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakoroljanem releváns
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelyenem releváns
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolásanem releváns

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neveAlcsútdobozi Hírek
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)Kiadja: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5. https://alcsutdoboz.hu/alcsutdobozi-hirek/
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neveFelelős kiadó: Tóth Erika polgármester

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címeFejér Vármegyei Kormányhivatal 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Honlap: https://www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/fejer Levelezési cím: 8050 Székesfehérvár Pf. 242.
E-mail: hivatal@fejer.gov.hu Telefon: 06-22-526-900
Telefax: 06-22-526-905
Ügyfélfogadási idő: H-Cs: 8.00-11.30, 13.00-15.30, P: 8.00-11.30 óráig
Sajtóelérhetőség: fejersajto@fejer.gov.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjeFejér Vármegyei Kormányhivatal 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Honlap: https://www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/fejer Levelezési cím: 8050 Székesfehérvár Pf. 242.
E-mail: hivatal@fejer.gov.hu Telefon: 06-22-526-900
Telefax: 06-22-526-905
Ügyfélfogadási idő: H-Cs: 8.00-11.30, 13.00-15.30, P: 8.00-11.30 óráig
Sajtóelérhetőség: fejersajto@fejer.gov.hu

1.7. Költségvetési szervek

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélyeHáromhárs Óvoda Székhely: 8087 Alcsútdoboz, Béke utca 17. Alapító jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
Alapító határozat: 5/1994. (I.25) számú képviselőtestületi határozat
Létrehozásának éve: 2009.
Háromhárs Óvoda alapító okirata elérhető a https://www.allamkincstar.gov.hu/Koltsegvetes/Torzskonyvi_nyilvantartas/ktorzs weboldalról (a Törzskönyvi alany megnevezése rovatba az intézmény nevének beírásával). Működési engedély: a működő köznevelési intézmények listája letölthető az alábbi hivatkozásról: https://dari.oktatas.hu/index.php?id=kozerdeku
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetőségeHáromhárs Óvoda Óvodavezető: Óvári Zsoltné
Web: https://haromharsovoda.hu/

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. Alcsútdoboz Település Önkormányzat SZMSZ-ét az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló 8/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/  weboldalról (a megye rovatban Fejér megye kiválasztása, a hely esetében Alcsútdoboz kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával az önkormányzat SZMSZ-e elérhető. Adatvédelmi szabályzat
2. *  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelvennem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírásaAlcsútdoboz Település Önkormányzat SZMSZ-ét az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló 8/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/  weboldalról (a megye rovatban Fejér megye kiválasztása, a hely esetében Alcsútdoboz kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával az önkormányzat SZMSZ-e elérhető.

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezéseAdóhatósági ügyekben: a hatáskör címzettje Felcsúti Közös Önkormányzat Jegyzője, eljár: Alcsútdoboz Település Önkormányzati Hivatal adóügyi ügyintéző Illetékességi terület: Alcsútdoboz település Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyekben eljár: Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalának szociális ügyintéző Illetékességi terület: Alcsútdoboz település Általános Igazgatási ügyekben hatáskör címzettje Felcsút Közös Önkormányzati Hivatalának Jegyzője, eljár: Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintéző Illetékességi terület: Alcsútdoboz település 2020. március 1-től az építéshatósági feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény alapján, valamint a Felcsút Községi Önkormányzat és a Fejér Megyei Kormányhivatal között 2020. január 31. napján megkötött építésügyi feladatok átvételéről szóló megállapodásban foglaltakra tekintettel a Fejér Vármegyei Kormányhivatal látja el. A jegyzői műszaki feladatkör (hatósági ügyintézés) maradt a hivatalunkban.
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területeAdóhatósági ügyekben: a hatáskör címzettje Felcsúti Közös Hivatal Jegyzője, eljár: Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi ügyintéző Illetékességi terület: Alcsútdoboz település Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyekben eljár: Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintéző Illetékességi terület: Alcsútdoboz település Általános Igazgatási ügyekben hatáskör címzettje Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, eljár: Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintéző Illetékességi terület: Alcsútdoboz település 2020. március 1-től az építéshatósági feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény alapján, valamint a Felcsút Községi Önkormányzat és a Fejér Megyei Kormányhivatal között 2020. január 31. napján megkötött építésügyi feladatok átvételéről szóló megállapodásban foglaltakra tekintettel a Fejér Vármegyei Kormányhivatal látja el. A jegyzői műszaki feladatkör (hatósági ügyintézés) maradt a hivatalunkban.
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolásaÜgytípusonként eltérő, az adott ügytípusnak megfelelő jogszabály szabályai alapján
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összegeÜgytípusonként eltérő, az adott ügytípusnak megfelelő jogszabály szabályai alapján
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatásÜgytípusonként eltérő, az adott ügytípusnak megfelelő jogszabály szabályai alapján
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási időAlcsútdoboz Település Önkormányzat 8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5.
Ügyfélfogadási rend: hétfő:   nincs kedd:    8.00-12.00 óráig szerda: 8.00-16.00 óráig csütörtök: nincs péntek: 8.00-12.00 óráig
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidőÁltalánosságban: Kérelem az év folyamán bármikor előterjeszthető.
Szabályozás: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (továbbiakban: Ákr.)
Ügyintézési határidő: (Ákr. 50. § (2) bekezdés b)-c) )
Fellebbezés szabályai: Ákr. 118-119. §
Ügytípusonként eltérő, az adott ügytípusnak megfelelő jogszabály szabályai alapján
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listájaA formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával https://alcsutdoboz.hu/
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalásSzemélyes ügyintézésre időpontfoglalás: 06-(22)594-070 telefonszámon
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) – 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírásahttps://alcsutdoboz.hu/Kozszolgaltatok

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzékehttps://alcsutdoboz.hu/Nyomtatvanyok

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtáinem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módjanem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségeinem releváns

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címeiAlcsútdobozi Hírek
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírásahttps://alcsutdoboz.hu/alcsutdobozi-hirek/
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módjahttps://alcsutdoboz.hu/alcsutdobozi-hirek/ postai kézbesítés
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség tényeingyenes

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendjeAlcsútdoboz Település Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a település éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Fejér megye kiválasztása, a hely esetében Alcsútdoboz kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet elérhető)
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)Postacím: 8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5. Email: info@alcsutdoboz.hu
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályaiAlcsútdoboz Település Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a település éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Fejér megye kiválasztása, a hely esetében Alcsútdoboz kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet elérhető)
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5.
A Képviselő-testület üléseit az önkormányzat tárgyalótermében tartja. Ez alól kivétel a közmeghallgatás keretein belül megtartott ülés. A Képviselő-testület ettől eltérhet. SZMSZ
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalóiA testületi ülések jegyzőkönyvei: https://felcsutihivatal.hu/alcsutdoboz-jegyzokonyvek/
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánosságaMunkaterv
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendjeA Mötv. 46. §-a rendelkezik a képviselő-testület ülésének nyilvánosságáról, valamint a zárt ülés tartásának feltételeiről. A Mötv. 2. §2 -a alapelvként deklarálja a képviselő-testületi ülések nyilvánosságát, melyet a Mötv. 46. § (1)3 bekezdésében megerősít a jogalkotó. A nyilvánosság a képviselő-testület ülésein való részvételt, és az arról készült jegyzőkönyv adatainak megismerésének lehetőségét jelenti. Ebből következően az az önkormányzati hivatal, mely nem tájékoztatja megfelelően az állampolgárokat a képviselő-testület üléseiről, egyúttal akadályozza az érintetteket a választópolgári kontroll, illetve a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő joguk gyakorlásában. A Mötv. 46. § (2) bekezdése szól a nyilvánosság alóli kivételes esetben kötelezően tartandó és az érintett kérésére, illetve a képviselő-testület mérlegelése alapján tartható zárt ülés feltételeiről. A képviselő-testület működése során egyaránt biztosítani kell a közérdekű adatok nyilvánosságát, valamint a személyes adatok védelméhez fűződő jogot, ezért a zárt ülés tartását a Mötv. szigorú szabályokhoz köti: egyrészt zárt ülés csak kivételesen tartható, másrészt a Mötv. meghatározza a zárt ülés tartásának kötelező és mérlegelhető eseteit. A Mötv. 46. § (2) bekezdés a)5 pontja tartalmazza a zárt ülés kötelező, mérlegelést nem engedő eseteit, pontosan azt, hogy a törvény erejénél fogva mely típusú ügyekben kerül sor a zárt ülés elrendelésére.
8. A testületi szerv üléseinek napirendjeMunkaterv
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolásaA testületi ülések jegyzőkönyvei: https://felcsutihivatal.hu/alcsutdoboz-jegyzokonyvek/

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolásahttps://felcsutihivatal.hu/alcsutdoboz-jegyzokonyvek/
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)https://felcsutihivatal.hu/alcsutdoboz-jegyzokonyvek/
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozzahttps://felcsutihivatal.hu/alcsutdoboz-jegyzokonyvek/
4. *  A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumoknem releváns
5. *  A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapotanem releváns
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólnem releváns
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairólhttps://felcsutihivatal.hu/alcsutdoboz-jegyzokonyvek/

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekhttps://alcsutdoboz.hu/

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjeKözérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzata
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neveAlcsútdoboz Település Önkormányzat 8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5.
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)Postacím: 8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5. Tel.: 06(22)594-070 Email: info@alcsutdoboz.hu
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neveCsászár Ügyvédi Iroda 2800 Tatabánya, Komáromi utca 16. Tel.: 06-(70)7769-740, 06-(70)7769-780 Email: drcsaszar@drcsaszar.hu web: https://drcsaszar.eu/
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adataiKözponti Statisztikai Hivatal https://www.ksh.hu/
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételeknem releváns
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félnem releváns

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi listanem releváns
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi listanem releváns

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuknem releváns

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuknem releváns

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetéseiAlcsútdoboz Település Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a község éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolóiAlcsútdoboz Település Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a község éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolóiAlcsútdoboz Település Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a község éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatoknem releváns
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összegenem releváns
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítvenem releváns

II. Közzétételi egység: Támogatások

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

III. Közzétételi egység: Szerződések

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani


IV. Közzétételi egység: Koncessziók

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottak szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei5 millió Ft-ot meghaladó kifizetések listája, ha van

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

A) Adat megnevezéseB) Adat
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződésekPályázatok, TOP, Top-PLUSZ, KÖFOP

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekrőlKözbeszerzések évenkénti bontásban, Az éves terv közvetlen elérésének biztosításával.