TOP-2.1.3-16-FE1_2021-00035

  • a kedvezményezett neve: Alcsútdoboz Település Önkormányzat
  • a projekt címe: Alcsútdoboz település vízrendezése
  • a szerződött támogatás összege: 70 000 000 Ft
  • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
  • a projekt tartalmának bemutatása:

A projekt átfogó célja rendezett, hatékony, fenntartható települési csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, a köz- és magánvagyon megvédése érdekében. Továbbá a csapadékvíz levonulásával járó kártételek megszüntetése, erodáló hatások minimalizálása, épített környezet védelme közlekedők élet és vagyonvédelmének növelése.

Tervezett létesítmények, beavatkozások:

– Bem utca vízrendezése: A település észak-nyugati külterületén található mezőgazdasági művelésre használt területekről nagymennyiségű vizek érkeznek, melyeket a kiépített csapadékelvezető művek bizonyos mértékben el tudnak vezetni (elsősorban a 084/3 hrsz. szántó felől). Viszont a 292 hrsz. útról jövő vizek szabálytalanul folynak a Bem utca burkolatára kárt okozva ezáltal az ott lévő ingatlanokban. Szükséges (a projekt keretein belüli hosszban) földmedrű árok kiépítése a 292 hrsz. út területén a vizek összpontosított levezetése érdekében, továbbá burkolt árok építése egy darab hordalékfogó műtárggyal a meglévő árokrendszerbe való bevezetéssel.

– Bodzás patak vízrendezése: A település mélyvonulatában található patak keresztmetszete nem megfelelő a sportpálya körül. Szükséges a megfelelő meder kialakítása, továbbá az egész belterületi szakaszon az árok jókarba helyezése. Továbbá, amely talán a legfontosabb szükséges beavatkozásnak minősíthető az a Bodzás patak befogadója előtti szakaszon közel ~300 fm hosszban való meder kialakítása, – burkolása. Az árok keresztszelvénye nem megfelelő, néhol szinte teljesen eltűnik az árok, ennek következménye, hogy a 032 hrsz. közút területén elöntés alakul ki. Szükséges a befogadónál lévő áteresztőtől a meder megfelelő kialakítása, burkolása egészen a 960/1 hrsz. ingatlanig.

  • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.20.
  • projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-FE1_2021-00035