EFOP-4.1.7-16-2017-00251

A kedvezményezett neve: Alcsútdoboz Település Önkormányzat

A projekt címe: A közösségi művelődés fejlesztése Alcsútdobozon

A szerződött támogatás összege: 19 999 999,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Alcsútdoboz Település Önkormányzata, mint támogatást igénylő az Alcsútdoboz, Szabadság út 105. sz., 1-es helyrajzi szám alatti iskola melléképületet kívánja átalakítani jelen projekt keretében, kulturális közösségi helyiséggé.

Az 1. tevékenységtípus: „Tanulási, képzési, továbbá szakköri-, csoport- és klubhelyiség kialakítása” keretében kerül sor a műemlék épület felújítására, a kulturális terem célú átalakításra, továbbá kialakításra kerül a vonatkozó szabályoknak megfelelően egy akadálymentes mosdóhelyiség is.

A projekt célja egy legalább 15 főből álló csoport befogadására, leültetésére és egyidejű foglalkoztatására alkalmas oktató- vagy foglalkoztató tér kialakítása.

A projekt megvalósítása során sor kerül az épület külső-belső felújítására, átalakítására, a mosdó kialakítására, továbbá a terem felszerelésére, berendezésére.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.30

A projektazonosító száma: EFOP-4.1.7-16-2017-00251