Civil élet

Az Alcsútdobozon működő egyházak, civil szervezetek, öntevékeny csoportok

 

Alcsúti Református Egyházközség

8087 Alcsútdoboz, Szabadság u.122.

Lendvai Sándor református lelkipásztor

tel: +36 20 365 2281

e-mail: lendvaisanyi91@gmail.com

 

Alcsútdobozi Katolikus Egyházközség

Cím: 8087 Alcsútdoboz, Béke u.19-21.

Lelkipásztor: Burbela Gergely plébános

Ügyintézés:  Bicskei Római Katolikus Plébánia

2060 Bicske Hősök tere 1.

Tel: 22 350 751

E-mail: bicskeiplebania@gmail.com

Web: www.bicskeiplebania.hu

FATEV Polgári Egyesület

Teljes neve:

Felcsút,Alcsútdoboz,Tabajd,Etyek,Vértesacsa Polgárai Együttműködéséért Egyesület

Székhelye: 8087 Alcsútdoboz, Petőfi u.5.

Elnöke: Fekete Imre

Címe: 8087 Alcsútdoboz, József A.u.49.

e-mail: fekete-imre@t-online.hu

Web: www.fatev.hu

A 2001. óta működő Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Etyek, Vértesacsa Polgárai Együttműködéséért Egyesület  (rövid nevén: FATEV Egyesület) célja a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, társadalmi szervezetek együttműködésének támogatása, a nemzeti, a polgári értékrend – az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás – képviselete és terjesztése. A FATEV Egyesület 12 éves tevékenysége során a kulturális értékek közvetítésére, a néphagyományok őrzésére, a vidéki élet minőségének fejlesztésére, településfejlesztésre fókuszált. A polgári társas élet fórumainak szervezésével számos rendezvényt tartott (műveltségi és helytörténeti vetélkedők, szakmai előadások, képzőművészeti kiállítások, határon túli kirándulások magyarlakta területekre), és pályázati programokat valósított meg („Parkosítás az élhetőbb Alcsútdobozért” – 2008. AVOP; „Völgyvidéki Hagyományőrző Napok” és „Alcsúti Kápolnaestek” 2010. és 2012.,  „Közcélú játszótér építés Alcsútdobozon” –2013. EMVA).

A FATEV Egyesület szoros kapcsolatot épített ki 3 alcsútdobozi kisközösséggel, amelyek tevékenysége partneri segítséget jelent az egyesület céljainak megvalósításához. A 3 kisközösség:

– Alcsútdobozi Cifrázó Néptánccsoport: 5 éve működő, 14-25 éves fiatalokból álló, 22 fős, népművészetet őrző és közvetítő közösség, hagyományőrző napok társszervezője

– Alcsútdobozi Echo Kamarakórus: 13 éve működő, 4 szólamot kiállító,15 fős énekkar, templomi szolgálatok, kórustalálkozók, jótékonysági rendezvények szervezője

– Alcsútdobozi Kertbarát Akadémia: 3 éve 4 fővel működő, a munka mellett a hagyományos vidéki életet élő emberek csoportja, akik kertműveléssel és kisállat tartással is foglalkoznak, tapasztalatcseréket és szakmai előadásokat szerveznek.

E 3 kisközösség egyike sem rendelkezik önálló jogi személyiséggel. A működésükhöz és pályázati tevékenységükhöz szükséges hátteret a FATEV Polgári Együttműködésért Egyesület biztosítja.

FATEV Játszótér átadásFATEV Játszótér 1 FATEV Játszótér 2

Alcsútdobozi Polgárőr Egyesület

Székhelye: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság u.60.

Elnöke: Kipe Norbert

Elérhetőség: +36 20 486 9438

Az alcsútdobozi Polgárőr Egyesület alapvető célja Alcsútdoboz közigazgatási területén a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés.  Az itt élő emberek érdekében  vagyon- és érdekvédő tevékenység,  a település bel- és külterületi ingatlanainak védelme. A helyi lakosság biztonságérzetének javításáért figyelő – járőr szolgálat biztosítása. Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekmények megelőzése érdekében együttműködés a helyi önkormányzattal és a területileg illetékes rendőri szervekkel, a megyei és országos polgárőr szövetséggel.

Anna Nyugdíjas Klub

Székhelye: 8087 Alcsútdoboz, Petőfi u.5.

Vezetője: Horváth László és Gulyás István

Az Alcsútdobozi Anna Nyugdíjas Klub több, mint harminc éves múltra tekint vissza. Az eltelt idő alatt a klub tagjai Alcsútdoboz település civil életének fontos szereplői váltak. Számos közösségi rendezvény megszervezésében vállaltak élenjáró szerepet pl. batyubál, Anna napi ünnepség, fánksütő verseny stb., de szinte nincs olyan települési szintű rendezvény sem, amelyen szereplőként vagy vendégként ne vennének részt. Mondhatni a helyi közösségi élet legfontosabb szereplői ők. Dalkörük 6 évvel ezelőtt alakult meg, a köreikben lévő jó fülű és jó hangú klubtagok vezetésével. A népdalok tanulásán és éneklésén kívül, igyekeznek a helyi illetve Fejér megyei népi kultúra felelevenítésére, melyet kis jelenetekben mutatnak be a nézőközönségnek. A helyi rendezvények (falunapok, kistérségi művészeti bemutató, kórustalálkozó stb.) mellett, a kistérség klubjainak rendezvényein is fellépnek (pl. Tabajd, Felcsút, Bicske, Vál, Óbarok települések különböző rendezvényein).

Anna Nyugdíjas Klub - Batyubál 2 Anna Nyugdíjas Klub Énekkara

Alcsútdobozi Echo Kamarakórus

Székhelye: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság u.105.

Kórusvezető: Kiss Ferenc

e-mail: kissferenc82@gmail.com

Az Alcsútdobozi Echo Kamarakórus 13 éve énekel. A 16 főből álló, öntevékeny művészeti csoport a tagok felajánlásaiból, a rokonok és a barátok önkéntes adományaiból és pályázati forrásokból tartja fenn magát. A 4 szólamot (szoprán, alt, tenor, basszus) kiállító énekkar szakmai munkáját 2001-től alapító karnagyként Borbély Józsefné nyugalmazott zenepedagógus vezette, 2013. januártól pedig Kiss Ferenc, református kántor – karvezető irányítja. A kórus a zeneirodalom egyházi és világi műveiből válogatja a műveit, kiemelten törekedve a magyar zeneszerzők műveinek bemutatására. A betanult kórusművek egy részéhez kíséret is tartozik, így állandó zongorakísérő (Séri Csaba) és zenészbarátokból álló alkalmi kamarazenekar is kapcsolódik az énekkarhoz. Az énekkar repertoárjában a magyar szerzők (Liszt Ferenc, Kodály Zoltán, Szokolay Sándor, Bárdos Lajos, Halmos László, Rezessy László, Gárdonyi Zoltán, Gárdonyi Zsolt, Farkas Ferenc, Andorka Péter stb.) művei mellett madrigálok (Orlandus Lassus, Josquin des Pres, Praetorius, Gastoldi, Friderici, Hassler, Mendelssohn stb.) és egyházi művek (Briegel, Handel, Cherubini, Clarke, Arcadelt, Purcell,Berkesi, Viski, Draskóczy stb.)  is szerepelnek. Ami mögöttük áll: 34 egyházi szolgálat, 29 alkalmi fellépés, 19 önálló koncert, 10 jótékonysági koncert, 6 kórustalálkozó. Fejér megye települései: Vereb, Tabajd, Magyaralmás, Mány, Csákvár, Alcsútdoboz, Felcsút, Etyek, Bicske mellett az ország nagy gyülekezeteiben is énekeltek már. Zircen, Bakonybélen, Sárospatakon, Mezőtúron, Szarvason, Székesfehérváron, Ócsán és a miskolci Deszkatemplomban is megélték a testvéri szeretet élményét. Emlékezetesek a Vajdahunyad vári orchidea világkiállítás megnyitóján, a Történeti Múzeumban és a Nemzeti Galéria zenés délelőttjein adott koncertjeik is.  „Amit a legkisebbel teszel meg, velem teszed” mondja az ige. Ennek szellemében jótékonysági fellépéseiken az árvíz és iszapkárosultak javára, erdélyi falvak megsegítésére, beteg gyerekek gyógyítására, tűzkárosult család támogatására, a bicskei Vajda János Gimnázium és a tabajdi Mészöly Gedeon Református Iskola tanulóinak segítésére énekeltek.  A KÓTA (Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége) szervezésében három alkalommal minősültek. 2004. ezüst, 2008. arany és 2013. gálakórus fokozatot értek el.

Kórus 1 Kórus 2 Kórus 3

 

Alcsútdobozi Cifrázó Néptánccsoport

Székhelye: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság u.105.

Vezető: Keindl Zoltánné iskolaigazgató, néptánc oktató

Web: www.cifrazok.hu

Alcsútdobozon 1999 óta van néptánc oktatás. Eleinte szakkör szinten a helyi József Nádor Általános Iskolában 15 – 20 kisgyerek részvételével tanították a néptánc alapjait. Később néhány évig a Martonvásári Művészeti Iskola kihelyezett tagozata működött az intézményben, mely finanszírozási nehézségek miatt megszűnt, de a néptánc oktatás tovább folytatódott szakköri foglalkozás keretében. Egyre nagyobb érdeklődés övezte, melynek következtében a csoportot kettőre kellett bővíteni. Kistelepülés lévén a végzős diákok a továbbtanulás miatt más településeken folytatják tanulmányaikat, ezért megoldást kerestek arra, hogy miként tudják a falu fiataljait a helyi közösségben tartani, hogy továbbra is legyen kötődésük a gyökereikhez. Így született az ötlet 2009-ben, hogy megalakítják az Alcsútdobozi Cifrázó Néptánccsoportot, amelyen keresztül az általános iskolában megszerzett néptáncos ismereteket a már középiskolások, egyetemisták továbbra is helyben hasznosíthatják és fejleszthetik tovább.

Jelenleg 70 diák tanul néptáncot a faluban, amelyből 54 általános iskolás.  A kitartó szakmai munka eredményeképpen a csoportok megérdemelték, hogy nevet is kapjanak: a legkisebbek az alsó tagozatosok, ők a Gyermeklánc néptánccsoport, a felsősök alkotják a Pitypang csoportot és a 14 évnél idősebbek az Alcsútdobozi Cifrázó Néptánccsoportot. A táncosok Alcsútdoboz település minden fontosabb rendezvényén szerepelnek, legyen az nemzeti ünnep, karácsonyi, húsvéti műsor, a Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett gálaműsor, vagy  a falu szüreti felvonulása. Évek óta fellépnek a környékbeli települések rendezvényein, falunapjain. Az elmúlt évek során példaértékű közösséget formáltak és formálnak jelenleg is. Szakoktatójuk Keindl Zoltánné az Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola igazgatója, aki 23 éve dolgozik a József Nádor Általános Iskolában és 1996 óta tanít be koreográfiákat diákoknak, illetve a falu fiataljainak. Eleinte csak szüreti mulatságra állított össze táncot, majd később ismeretei bővítése céljából a Hagyományok Háza számtalan akkreditált pedagógusképzésén vett részt. Nevezetesen a Kárpát-medence táncos öröksége tanfolyamon, és a Tájegységek játék- és táncszempontú ismerete tanfolyamokon szerzett tanúsítványokat. A néptánc oktatás vele indult el, és jelenleg is ő irányítja a csoportokat.

Cifrázók 1 Cifrázók 2 Cifrázók 3 Cifrázók 4

Alcsútdobozi Helytörténet Kör

Székhelye: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság u. 115.

Vezető: Szili Árpádné

Tel.: 06-22-294-065, +36-70-429-1152

e-mail: helytortenetikor95@gmail.com

A helytörténeti kör 1990 őszén alakult meg Marton Józsefné kezdeményezésére. A csoportot haláláig, 2006 márciusáig ő vezette nagy lelkesedéssel. Rövid megtorpanás után Komáromi János vezetésével folyt tovább a munka. 2011 novemberében az elnök lemondott, majd a kör tagjainak újbóli összegyűjtésével a szervezetet megújult. A vezetőség tagjai: Szili Árpádné elnök, Dr Hargitai Lászlóné és Szakáll Béláné elnökhelyettesek, Komáromi János örökös tiszteletbeli elnök. A helytörténeti kör 2012-ben egyesületté alakult, Alcsútdobozi Helytörténeti Kör néven került bejegyzésre.  A Kör megalakulása óta Alcsútdoboz múltjának felkutatásával, az itt élő emberek életkörülményeivel és múltbeli tevékenységével kapcsolatos írásos és tárgyi emlékek összegyűjtésével és bemutatásával foglalkozik. Működése során több kiállítást rendezett és több kiadványt is megjelentetett, amelyek a Habsburg család magyar ágával, a Zárda történetével, a katolikus templom elmúlt 100 évével foglalkoztak többek között.  A Fejér Megyei Honismereti Egyesülettel jó kapcsolatokat ápolnak, többen közülük a megyei egyesületnek is tagjai. A nyáron bekapcsolódtak a Honismereti Akadémia programjainak szervezésébe, magyarországi és vajdasági vendégeket láttak vendégül Alcsútdobozon. A találkozón jelen voltak megyei és országos honismereti vezetők, akiktől elismerő oklevelet vehettek át munkájuk jutalmául.

Terveik között szerepel az általános iskolás korosztály bevonása a helytörténeti munkába. Számukra negyedik éve szerveznek vetélkedőt a falu múltjának ismeretéből. Ezeken 30-40 gyermek vesz részt rendszeresen nagy lelkesedéssel. A József Nádor Általános Iskolával kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően a József Nádor napok megtartásában is közreműködnek. A 2014-es év kiemelt feladatának tekintették Dr. Homoki-Nagy István filmfendező 100. születési évfordulójának méltó megünneplését, aki az 1960-as és ’70-es években itt tevékenykedett. Az ünnepségsorozat keretében a magyar természetfilm megalapítójának filmjeiből rendeztek vetítést, és az önkormányzattal közösen szobrot állítottak az alkotónak.

Helytörténeti Kör, Dr. Homoki-Nagy István szoboravatás 1 Helytörténeti Kör, Dr-Homoki-Nagy István 100 éves évfordulós ünnepség Helytürténeti Kör, Dr. Homoki-Nagy István szoboravatás 2

Szebb és Jobb jövőt Gyermekeinkért Egyesület

Székhelye: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság u.105.

tel.: 06-22-353-168

e-mail: info@alcsutdoboziiskola.hu

Az egyesület 2009-ben alakult, célja az Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola diákjainak támogatása. Az egyesület az iskola tantestületével szorosan együttműködve, jó munkakapcsolattal végzi tevékenységét. A helyi pedagógusok ajánlásával alakul ki minden évben a támogatott rendezvények és díjazott diákok sora. Az iskolában a gyermekek széles körű fejlesztésére törekszenek. Tanórák után sokféle programból válaszhatnak a gyerekek. Sok éve biztosított a néptánc és a tánc-dráma oktatása, ami a közösség erősítését is célozza. A mozgásfejlesztésben is több lehetőséget bizosítanak, ilyen a gyógytestnevelés, sport szakkörök (foci, lány foci, kempo küzdősport). Mozgással kiemelten foglalkozó versenyeket is rendszeresen rendeznek. Ilyen például a Foci Kupa, a Kerékpáros ügyességi verseny, Alcsút Kempo Kupa. Az iskola részt vesz a Bozsik programban is, ami fiatal focista tehetségeket segít felkutatni. Fontos továbbá, hogy a NAP (nemzeti atlétikai program) segítségével az atlétika iránt fogékony gyermeket is támogatják. Nagy gondot fordítanak a tehetséggondozásra, tanulmányi versenyeken való szereplésekre. Saját, nagy érdeklődére számot tartó terülei szavaló versenyük is van, hagyományosan Márton napon. Rendelkeznek fejlesztő pedagógussal is, aki az SNI-s és BTN-es gyerekekkel foglalkozik. Amikor az anyagi keretek engedik, a teljes iskolának kirándulásokat szerveznek. Ilyen volt pl. a Tordasi kalandpark és  Dinnyési madárvárta meglátogatása. Az összes diák részt vett az Eleven parkban töltött gyermeknapon is. Gyakran szerveznek színházlátogatásokat, kulturális programokat jellemzően a közeli Tatabányai Jászai Mari színházba. A gyermeknap és a farsangi mulatság évről-évre nagy szülői és közösségi összefogással valósul meg. A nyári szünetben napközis rendszerű táborokat szerveznek, legalább a szünet három hetét átfogva, különböző tematikával. Ezzel is segítve a szülőket gyermekük biztonságos elhelyezésében, amikor értékes időtöltést adó, fejlesztő foglalkozásokkal, játékosan tölthetik  a vakációt.

 

 

”Alcsútdobozért”Faluvédő Egyesület

Cím: 8087 Alcsútdoboz, József A. u.

Tel: +36 20 988 5730

E-mail: alcsutdoboz@alcsutdoboz.eu

Honlap: www.alcsutdoboz.eu

Alcsútdoboz Községi Sportegyesület

Székhelye: 8087 Alcsútdoboz, József A.u.5.

Elnök: Jére Csaba

Tel.: +36 20 335 1460