Térfelügyeleti kamerák

aws.com/js-cache/18b181560802361ac2.js” type=”text/„>–>

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban Rtv.) 42. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a település lakosait, az áthaladó személyeket és az érdeklődőket (a továbbiakban: ügyfelek), hogy a településen bűnmegelőzési célzattal térfigyelő kamerarendszer működik, melyet a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a Bicskei Rendőrkapitányság útján (a továbbiakban: Rendőrség), az önkormányzattal kötött megállapodás alapján üzemeltet.

A képfelvevők elhelyezésére és a megfigyelt területre vonatkozó adatok az Rtv. 42.§ (3) bekezdése alapján a Rendőrség központi szervének honlapján – az Rtv. 42.§ (5e) bekezdésében foglalt korlátozással – kerülnek az aktuális állapot szerint közzétételre.

Térfelügyeleti kamerák döntő többsége fix kamera, melyek egy adott területet figyelnek, forgatásukra nincs mód. A közzétett földrajzi területek behatárolása hozzávetőleges, a megjelölt területeken az észlelhetőséget a fentieken túl az időjárási és fényviszonyok, valamint az adott kamera képfelbontása, illetve a kamera telepítési helyszínétől való távolsága is befolyásolja.

A térfelügyeleti kamerák telepítési helyszíneinek meghatározása minden esetben oly módon történik, hogy azok látószögébe lehetőség szerint kizárólag közterület, vagy közforgalom által megnyitott magánterület, közlekedési terület tartozzon. Tekintettel azonban a környezet jelentős beépítettségére elkerülhetetlen, hogy néhány esetben közterületnek nem minősülő terület is a kamera látószögébe essen. A magánszféra védelme érdekében a Rendőrség ezeket a területeket a kamerák képéből maszkolás módszerével kitakarja, így az ott történtek megfigyelésére a továbbiakban nincs technikai lehetőség.

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) 20. § -a alapján tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Rendőrség az Rtv-ben foglalt célok érdekében és az Rtv. 42.§ (2) bekezdésébe foglalt jogszabályi felhatalmazás alapján üzemelteti a térfelügyeleti kamerákat, illetve végzi az üzemeltetéssel kapcsolatos adatkezeléseket.

A térfelügyeleti kamerák felvételeit a Rendőrség körzeti megbízotti irodájának helyiségében dolgozók a nap 24 órájában figyelhetik, majd azok az Rtv. 42.§ (7) bekezdés b) pontja alapján 5 nap elteltével automatikusan törlődnek. E határidőn belül az eljárásra illetékes szerv, hatóság, illetve a felvételen szereplő személy kérheti a felvétel megtekintését, illetve azt, hogy a Rendőrség a felvételt annak továbbításáig ne törölje. Az adatkezelés ilyenkor a továbbításig, de legfeljebb 30 napig tart.

 

„>–>„>–>„>–>„>–>„>–>„>–>

„>–>„>–>„>–>„>–>„>–>„>–>