Testületi ülés – 2015. január 26.

MEGHÍVÓ

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. január 26-án, 17 órakor
tartandó soros ülésére

Az ülés helye: Alcsútdoboz Település Önkormányzat polgármesteri tárgyalója

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: Tóth Erika polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről
Előterjesztő: Tóth Erika polgármester
3. A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző
4. Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző
5/1. Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tárgyalása
Előterjesztő: Tóth Erika polgármester
5/2. Alcsútdoboz Település Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegei
Előterjesztő: Tóth Erika polgármester
5/3. Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Tóth Erika polgármester
6. A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása
Előterjesztő: Tóth Erika polgármester
7. Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról
Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző
8. Kajászó Község Önkormányzatának Alcsútdoboz Település Önkormányzatával szemben fennálló tartozásának rendezése
Előterjesztő: Tóth Erika polgármester
9. A Képviselő-testület alakuló ülésével kapcsolatos törvényességi felhívás megvitatása és az ezzel kapcsolatos intézkedések meghozatala
Előterjesztő: Tóth Erika polgármester, Dr. Sisa András jegyző
10. Az alcsútdobozi Háromhárs Óvoda vezetői megbízása, a magasabb vezetői beosztásának ellátására beadott pályázat elbírálása
Előterjesztő: Tóth Erika polgármester

Alcsútdoboz, 2015. január 20.

 

Tisztelettel:
Tóth Erika
polgármester