Pályázati hirdetmény óvónő munkakör betöltésére (Háromhárs Óvoda)

A Háromhárs Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/a. § alapján pályázatot hirdet óvónő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8087 Alcsútdoboz, Béke utca 17.

A munkakörbe tartozó feladatok: óvodai nevelés

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskolai végzettség, óvónő

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör 2023. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 21.

A pályázat benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Háromhárs Óvoda címére történő megküldésével (8087 Alcsútdoboz, Béke utca 17.)
  • Elektronikus úton a haromharsovi@gmail.com E-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. augusztus 25.