Meghívó Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 26-án 17:00 órakor tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA

8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5.

Tel: +36 (22) 594 070 e-mail: info@alcsutdoboz.hu

MEGHÍVÓ

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 26-án 17:00 órakor tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

Az ülés helye: Alcsútdoboz Település Önkormányzat polgármesteri tárgyalója

Napirendi pontok:

1) Az önkormányzat vagyonrendeletének módosítása
Előterjesztő: Tóth Erika polgármester

2) Gyermekorvosi rendelés biztosítása a felcsúti Tamássy-Margalit Kúria épületében
Előterjesztő: Tóth Erika polgármester

3) A területi háziorvosi alapellátás és iskola-egészségügyi feladatok biztosítására
2020.12.11-én megkötött feladat-ellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Tóth Erika polgármester

4) Döntés ingatlanértékesítésből származó bevétel befektetéséről
Előterjesztő: Tóth Erika polgármester

5) Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó pályázaton való részvételről, és az
igénylés feltételeit rögzítő rendeletről
Előterjesztő: Tóth Erika polgármester

6) Az Alcsútdoboz külterületi 0116/8. helyrajzi számú ingatlan övezeti előírásainak módosításáról és a településrendezési szerződés jóváhagyásáról szóló határozat módosítása
Előterjesztő: Tóth Erika polgármester

Alcsútdoboz, 2021. július 23.

Tisztelettel:

                   Tóth Erika
                   polgármester