Lótulajdonosok figyelmébe!

Felhívom a Tisztelt lótulajdonosok figyelmét, hogy a lovak kötelező háromévenkénti vér-vizsgálata idén december 31-ig esedékes. A vizsgálatot a 41/1997 FM rendelet 195.§ 1. 2. bekezdése és a  ÉlTv18.§ 1. bekezdés j.  írja elő. Akik nem rendelkeznek három éven belüli  lóútlevélbe bejegyzett hivatalos vérvizsgálati eredménnyel, mielőbb keressék meg ellátó állatorvosukat és végeztessék el az előírt vizsgálatokat. A vizsgálatok költségei teljes egé-szében a tulajdonost terhelik. Akik a vizsgálatokat nem végeztetik el elvesztik lovaik forgalomképességét és 75. 000- 250. 000 Ft bírsággal sújthatók.

 

A vérvétel csak előírás szerint megjelölt, érvényes lóútlevéllel rendelkező állatból végezhető el. A 110/2013. (IV.9.) Kormányrendelet alapján, a törzskönyvezett lovak hagyományos  jelölése továbbra is elfogadott, míg a nem törzskönyvezett 2009. után született lovakat,  transzponderrel, közérthetően „csip” – el kell megjelöltetni.

 

 

Dr. Halász György
Járási főállatorvos