A kerti hulladék égetésének szabályozása Alcsútdobozon

A 2015. március 27-i testületi ülésen született döntés a köztisztaságról szóló helyi rendelet elfogadásáról. A rendelet megalkotásának szükségességét és aktualitását az adta, hogy a 2015. március 5. napján hatályba lépett Országos Tűzvédelmi Szabályzat kifejezetten megtiltja a kerti hulladékok belterületi égetését, amennyiben más jogszabály – helyi rendelet – nem szabályozza megengedő módon a kérdést. Mivel a falvakban kialakult gyakorlattal és a rendes kertművelés folytatásával ellentétes és életszerűtlen az égetés teljes megtiltása, így mielőbb szükségesnek láttuk a kerti hulladékok égetését – korlátokhoz kötötten – önkormányzati rendeletben szabályozni. A rendelet 4. pontja szól a kerti hulladékok nyilttéri égetéséről, az alábbiak szerint:

5.§ (1) A belterületi ingatlanok használata során keletkezett kerti hulladékot közterületen égetni tilos.

(2) A belterületi ingatlanok használata során keletkezett kerti hulladékot az ingatlantulajdonos saját telkén kialakított tűzrakó helyen, szélmentes időben szabad égetni úgy, hogy

  1. a) a tűz a környezetet ne károsítsa,
  2. b) a szomszédos ingatlanok használatát és a közutak forgalmát a füst ne zavarja,
  3. c) és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

 (3)  Az égetett kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális és ipari eredetű hulladékot.

(4) A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(5) Az égetés színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, és a tűz eloltható.

(6)Tilos a tűzgyújtás és az égetés vasárnap és ünnepnapokon.

 

A rendeletünk értelmében tehát az égetési korlátozás hétköznapokra nem vonatkozik.

A rendelet egyben más köztisztasági kérdéseket is szabályoz (járdák, közterületek tisztán tartása) és közigazgatási bírság szankció alkalmazhatóságát is biztosítja az eljáró hatóságnak.

 

Tóth Erika

polgármester